Informace

Konferenci pořádá Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci se spolky Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s., Asociace komunitních služeb, Kolumbus a Ledovec, z. s.

Termín konání: 16. - 18. 9. 2021
Místo konání: PLZEŇ, Hotel Vienna House Easy Pilsen

Organizační výbor a programový výbor:
Prim. MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.
Prim. MUDr. Juraj Rektor
Mgr. Pavla Šelepová
MUDr. Petr Hejzlar
Prim. MUDr. Přemysl Suchomel
MUDr. Zuzana Foitová
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
PhDr. Václava Probstová, CSc.

Vědecký sekretariát akce:
Sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP
MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.
Klinika ESET
Úvalská 3411/47
100 00  Praha 10
Tel.: +420 272 941 933
E-mail: eset.pec@volny.cz

Akreditace:
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Certifikát s příslušnými kreditními body obdrží lékaři, kliničtí psychologové (Asociace klinických psychologů) a zdravotní sestry a sociální pracovníci (Česká asociace sester). Ostatní si mohou vyžádat potvrzení o účasti.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Organizační sekretariát akce:
AMEPRA, s.r.o.
Lucie Hadravová
Španělská 10
120 00  Praha 2
Tel.: +420 776 622 709
E-mail: info@socialnipsychiatrie.cz

loga